Politica privind protecția datelor cu caracter personal 

 

 

 

 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă unul dintre principalele angajamente ale  FOODIES PIZZA SRL, cu  sediul în Cluj-Napoca, str. 13 Septembrie,  nr. 12A, parter, spaţiul nr. 3, jud. Cluj,  cod de înregistrare în scopuri TVA 37669633,  număr de înregistrare la Registrul Comerţului  J12/3113/2017, în calitate de operator de date cu caracter personal (denumit în continuare  "Cut&Crust", "noi", "nouă" și "al nostru").

 

Prin urmare, ne preocupăm în mod deosebit și acționăm cu cea mai mare diligență atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu principiile prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE („RGPD").

 

Datele cu caracter personal înseamnă  orice informații privind  o persoană fizică identificată sau identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod direct sau indirect, în special, prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai mulți factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială a acesteia. 

Această politică are ca obiect confidențialitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor Website-ului [www.cutandcrust.ro].

 

 

Scopurile și temeiurile de prelucrare

 

În contextul interacțiunii dumneavoastră cu Website-ul www.cutandcrust.ro dumneavoastră, în calitate de persoană fizică, puteți face obiectul activităților de prelucrare a datelor pe care le derulăm. Astfel, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate în următoarele cazuri:

 • utilizăm datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră prin intermediul cookie-urilor în momentul accesării Website-ului nostru în scopul de a monitoriza traficul și îmbunătăți conținutul site-ului.  Temeiul  de prelucrare  a  datelor  constă în interesul nostru legitim de a asigura funcționarea corespunzătoare a site-ului Cut&Crust

 • în măsura în care v-ați dat, în mod expres, acordul în conformitate cu art. 6 alin (1) litera a din RGPD, vom utiliza adresa dvs. de e-mail pentru a vă trimite newsletter-ul nostru. Pentru primirea newsletter-ului este suficient să ne furnizați o adresă de e-mail. Puteți să vă dezabonați în orice moment, de exemplu printr-un link care se găsește la sfârșitul fiecărui newsletter. Alternativ, puteți oricând să vă exprimați dorința de a vă dezabona printr-un mail trimis la dataprotection@cutandcrust.ro.

 • în situația în care optați pentru înscrierea pe site în cadrul Procedurii de fidelizare, vom prelucra în conformitate cu art. 6 alin (1) litera a din RGPD datele dumneavoastră constând în Nume, Prenume, Telefon, E-mail pentru a vă trimite oferte și promoții personalizate

 • Preluăm datele dumneavoastră constând în Nume, Prenume, Telefon, E-mail de pe platforma “IA LOC” in vederea operarii rezervarilor, conform solicitarilor dumneavoastra.

 • Preluăm datele dumneavoastră constând în Nume, Prenume, Telefon, E-mail de pe platformele de delivery “Foodpanda”, „Tazz by Emag”, „Takeaway.com” in vederea operarii serviciului de livrare, conform solicitarilor dumneavoastra.

 

Categorii de date cu caracter personal 

 

Cut&Crust prelucrează în acest context datele dumneavoastră cu caracter personal direct transmise de dumneavoastră [Nume, Prenume, Telefon, E-mail] dar și datele cu caracter personal culese automat, respectiv datele cu caracter personal culese prin tehnologia de cookie și Google Analytics.

 

Durata prelucrării

 

Cut&Crust păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe o perioadă de 3 ani, în conformitate cu politicile noastre interne, dar și cu alte prevederi legale relevante.

 

Utilizarea de cookie-uri

 

Această pagină de internet utilizează tehnologia de cookie. Mai multe informații privind utilizarea de cookie și modul în care aceste cookie-uri  sunt folosite, sunt disponibile aici in cadrul Politicii de Cookie

 

Securitatea datelor cu caracter personal

 

Cut&Crust înțelege să asigure securitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personalprin implementarea unor măsuri organizatorice și tehnice care asigură un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, corespunzător riscurilor care pot fi asociate activităților de prelucrare efectuate.

 

Dezvăluirea datelor cu caracter personal

 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Cut&Crust poate dezvălui anumite sau toate categoriile de date cu caracter personal unora sau tuturor categoriilor următoare de destinatari: împuterniciți ai partenerilor contractuali ai Cut&Crust, societăților din același grup, autorităților și instituțiilor publice, dacă există o cerință legală în acest sens și societăților de Resurse Umane contractate de Cut&Crust.

 

Drepturile dumneavoastră

 

În calitate de persoane vizate, RGPD vă conferă o serie de drepturi, precum: 

 • dreptul  de  acces - care vă permite să obțineți o confirmare a faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de noi și, în caz afirmativ, informații relevante privind activitățile de prelucrare a datelor;

 • dreptul  la  rectificare - care  vă  permite  să  corectați  datele  dumneavoastră  cu caracter personal, dacă acestea sunt inexacte;

 • dreptul  la  ștergerea  datelor - care  vă  permite  să  obțineți  ștergerea  datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate);

 • dreptul la restricționarea prelucrării - care vă permite să obțineți restricționarea prelucrării  datelor  dumneavoastră  cu  caracter  personal  în  anumite  cazuri  (de exemplu, în situația în care contestați exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm corectitudinea datelor);

 • dreptul  la  opoziție - care  vă  permite  să  vă  opuneți  la  prelucrarea  datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile și limitele prevăzute de lege;

 • dreptul la portabilitatea datelor - care vă permite să primiți datele dumneavoastră cu  caracter  personal  pe  care  ni le-ați furnizat într-un  format  structurat,  utilizat  în mod curent și care poate fi citit de calculator sau să transmiteți aceste date unui alt operator de date . 

 

În plus, beneficiați de asemenea de dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dar  și la instanțele judecătorești.

 

Modificări aduse acestei Politici privind protecția datelor cu caracter personal

 

Această politică poate fi modificată iar Cut&Crust va posta pe această pagină o versiune actualizată a politicii respective și va notifica modificarea respectivă printr-un mesaj pop-up. Revizuirea periodică a acestei pagini asigură că veți fi mereu la curent cu activitățile de prelucrare efectuate de Cut&Crust.

 

În vigoare din: 25.05.2018